Khamis, 13 Mei 2010

Imam Syafie berkata :  Perkara yang paling mulia ada tiga.  Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit.  Kedua, warak ketika sunyi (bersendirian).  Ketiga, perkataan yang haq (benar) yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya.